MIMOSA: poging tot indentificering.

 

 

Sedert lang is er een discussie over het etiket MIMOSA. Sommigen beweren dat het om Booms gaat, anderen zien er Doyen in en weer anderen denken aan een winkel. Hieronder wil ik alle gevonden argumenten samenbrengen en proberen een besluit te trekken.

 

A. De heer en mevrouw Bragard, auteurs van "Verre et Noir", vonden deze

 

 

karaf:            

 

* Ons lijkt dit geen Booms, zeker als we de hals bekijken: bij Boom komen we steeds een geslepen hals tegen!

* Doyen lijkt het (voorlopig) ook niet, want de vorm vinden we niet terug in de catalogus uitgegeven door HET ARCHIEF, noch in de uitgebreide catalogus die we ondertussen ter beschikking hebben.

 

 

B. Hugh Heller, zoon van Paul Heller, heeft dit etiket nooit gezien.

 

 

C. Bij Felix van Ransbeeck, lang ontwerper in Boom deden we navraag: hij kent het etiket niet.

 

D. De heer Ripoll, tolk voor de Spanjaarden op de fabriek, bevestigt dat hij in de expositieruimte nooit een stuk met dit etiket heeft gezien.

 

 

E. Dus de heer Daniel Massart aangesproken, kenner van Waals glas, in het bijzonder glas uit Le Centre. Hij is auteur van 2 boeken over de glasproductie in deze streek:

1. Verreries et verriers du Centre (1983)

2. Histoire des verreries et des décorateurs sur verre de la région du Centre (2009). 

(Cercle d'Histoire Henri Guillemin te Haine-Saint-Pierre).

De heer Massart heeft verschillende glaskunstenaars persoonlijk gekend, waaronder Paul Heller, maar het etiket MIMOSA zegt hem niets.

 

 

F. Winkel MUHR, Charleroi. Dan maar bij een nakomeling van de winkel Muhr geprobeerd. Verzamelaars kwamen al zeker dit etiket tegen

 

 

 

Foto D.Lombaerts

 

Muhr was in Charleroi de grootste winkel (met 2 vestigingen) wat decoratie betrof, in het bijzonder glas.

Gesticht in 1854 en gesloten omstreeks 1986.

Winkels: 10, Rue de College en 7 - 9, Passage de le Bourse

Bij opzoekingen voor het boek BOOMS GLAS in 2003, bleken de laatste eigenaars juist overleden. Omdat het toen voor ons geen prioriteit was, lieten we het probleem MIMOSA rusten. Onlangs dan zochten we toch opnieuw contact en kregen een getuigenis van de dochter (90 jaar!) die zelf nog in de winkel had gestaan. Ook zij kent het etiket niet, alhoewel ze zich de Boomse vazen goed herinnert: "Le Rupel était de la qualité".

 

 

G. Terug naar de heer en mevrouw Bragard. In "verre et Noir", pagina 79 - 81, wijzen zij de vazen met etiket MIMOSA toe aan Boom.  Bij verder onderzoek beseffen  zij dat die redenering toen wat kort door de bocht was. Ook zij durven zich nu niet meer categoriek uitspreken. Bovendien bevinden er zich in hun museum geen Doyen-vazen met dit fameuze etiket. Het zou dus waarschijnlijk ook niet gaan om vazen  uit de fabriek Doyen. Omdat Doyen de naam FLORALIES gebruikte, hebben we ooit gedacht dat zij in tegenstelling tot Boom met zijn vrouwennamen, bloemennamen zouden hebben gebruikt. Deze piste lijkt dus geen steek te houden.

 

 

H. Maar we vonden wel verschillende Boomse modellen met het etiket MIMOSA

 

 

  Marie-Louise

 

 

 

  Bonbonnière

 

 

 

  Bonbonnière

 

 

 

         Cybelle

 

 

 

            Ruby

 

 

* Over de beide vazen Marie-Louise lijkt geen discussie te bestaan: dit zijn Boomse vazen.

 

* De kleine bonbonnière hebben we reeds op verschilende markten met het etiket MIMOSA gezien. Zij gelijkt als 2 druppels water op de rechtste waarvan we zeker zijn dat het een Booms model is.

 

 

 Rechts is Boom

 

 

* De grote bonbonnière die we dikwijls tegenkomen met etiket is een ander paar mouwen. Deze twee bonbonnières naast mekaar geven toch een verschillend profiel, zij het heel miniem!

 

 

 

      

 

 

De linkse is met zekerheid Booms. Wat dan met al die vazen die we kennen met deze typische versiering van blinkende zwarte vlakken met daarin  gouden verticale strepen, zoals de vazen hieronder: is dat dan Booms of niet?

 

 

                   

 

 

I. Ondertussen 2 vaststellingen:

 

- 90% van de MIMOSA-vazen zijn OPVALLEND met dikke wand geblazen. Ze zijn daardoor ook meestal zwaarder dan de courante Boomse stukken.

 

- Nooit werd een gouden kenteken (zoals bij Boom) op deze MIMOSA-vazen gesignaleerd.

 

 

J. Een oplossing?:

 

 4 mogelijkheden?

 

1. Het gaat om een etiket van een winkel?: mij lijkt dit toch twijfelachtig. Want alle etiketten van winkels die we kennen geven naast de naam ook steeds het adres: winkels uit Boom, Brugge, Antwerpen, Brussel, Ath, Charleroi.....

 

2. Het kan een etiket van een groothandel zijn?: zoals het etiket CVC, waarvan de heer en mevrouw Bragard ontdekten dat het ging om "Comptoir du Verre Creux", een verkoopdienst die samenwerkte met de glasblazerij  uit Braine-Le-Comte. Naar deze mogelijkheid is nooit onderzoek gedaan.

 

3. Of zou het toch Booms zijn?: maar zoveel mensen die bij Boom betrokken waren, hebben nooit een Boomse vaas gezien met dat etiket. Nergens vonden we  ook maar één zekere aanduiding rond Boom. Niemand in onze familie herinnert zich zo'n etiket ooit te hebben gezien en van zolang de fabriek bestond bracht mijn grootvader en later zijn zoon Boomse vazen mee.

 

4. Of komt de te zoeken oplossing uit totaal onverwachte hoek: Boussu?: van de gemeentelijke historicus Marcel Capouillez kreeg ik volgende foto:

 

 

 

 

Toen de historisch intacte fabriek verkocht was aan Brantano kreeg hij 2 uur tijd om de fabriek leeg te halen; daarna kwamen de buldozers. Hij probeerde dus te redden wat hij kon : documenten uit de kantoren, waaronder deze foto. Al het materiaal uit de productiehallen is verloren gegaan!

 

Boussu maakte dus ook zwart glas! Dat glas lijkt geweldig op Booms of is het misschien omgekeerd? De 2de, 3de en 4de vaas van rechts verschillen amper van Boomse Suzy-vazen. Heeft Heller daar leenmodelen gekregen?

 

in deze richting is nooit gezocht!

 

 

K. Kunnen we dan een besluit trekken?:

 

Met al deze vraagtekens is dat dus niet evident

 

 

1. Een etiket van de glasfabriek van Boom lijkt het dus niet te zijn (want Hugh Heller, Felix van Ransbeeck en de heer Ripoll hebben het daar nooit gezien), wat daarom nog niet betekent dat vazen met MIMOSA erop geen Boomse zouden zijn. Misschien dateren deze vazen van voor Wereldoorlog II en van die periode konden we geen getuigenissen meer achterhalen.

2. Blijkbaar zijn er vazen uit verschillende glasfabrieken met dit etiket.

3. Zou het iets kunnen te maken hebben met de leenmodellen die Heller gebruikt heeft in de beginperiode in Boom, want misschien juist daarom zijn er gelijkenissen? Hugh Heller bevestigt dat zijn vader leenmodellen gebruikte, maar hijzelf weet niet van welke fabriek die kwamen.

 

 

Geen oplossing dus want

misschien meer vragen dan antwoorden,

maar wie niet zoekt, niet vindt!

 

Daarom:

 

- Wie kan ons foto's bezorgen van vazen met het etiket MIMOSA?

- Wie heeft andere hints?

- Wie brengt verbeteringen aan in deze tekst?

 

Alle informatie welkom.

 

 

 

* Bij het afsluiten van deze tekst op 24/05/2012 kreeg ik post van mevrouw Muhr. Zij geeft mij 2 adressen in Wallonië (Fleurus en Chatelineau) waar ik misschien informatie kan vinden.

 

 

 

 

NIEUW BERICHT !

 

 

  * Van de heer Léopold Bragard (auteur boek Doyen) kreeg ik deze foto's toegestuurd: een echte SCAILMONTmet een etiket MIMOSA.

 

Het wordt dus stilaan duidelijk dat dit etiket verwijst naar een winkel of een doorverkoper!

Maar waarom staat er dan geen adres op? Elke winkel deed dat toch!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUW BERICHT: 19 juli 2012

 

 

Op aanraden van mevrouw Muhr (zie hierboven) heb ik de 2 door haar aangeduide winkels in Wallonië bezocht.

 

1. HOCQ-cadeau, 17 chaussée de Fleurus, Gilly. Deze man baat sedert 25 jaar de (moderne) winkel uit maar heeft nooit van Mimosa gehoord. Verwonderlijk is dit eigenlijk niet want wat we zoeken dateert zeker van ver voor zijn tijd. Hij kon ook geen verdere aanduidingen geven over een eventuele plaats waar we meer te weten zouden kunnen komen.

 

2. Maison Frère (anciennement Hocq) 45 - 49 rue de la vallée, 6200 Chatelineau. Hier werd ik ontvangen door 2 oudere dames in hun (donkere, niet-verlichte) grote winkel. Bij hen had ik gehoopt toch enig nieuws te kunnen rapen, maar ook zij konden mij niet helpen.

 

Het bezoek aan Wallonië heeft dus niets opgeleverd.

 

 

 

 

TWEEDE POGING TOT OPLOSSING. (20 juli 2012)

 

1. MIMOSA heeft dus niets te maken met één glasblazerij,

 

- want we vonden Boomse vazen met het etiket.

- we zagen vazen (vnl. zwarte) die gelijken op Booms, maar waar we geen zekerheid over de herkomst hebben.

- onlangs werd een Scailmont gevonden met het etiket.

- we beschikken over een niet nader gedefinieerde karaf.

 

2. We kunnen MIMOSA ook niet situeren,

 

- in Boom kent niemand (van Ransbeeck, Ripoll, Walschap, Heller) het etiket.

- in Wallonië vonden we ook niemand (Bragard, Massart, Muhr, Hocq, Frère) die ons op het juiste spoor kon zetten.

 

3. Het moet nochtans een groot bedrijf zijn geweest,

 

- want het etiket komt veelvuldig voor

- men vindt het zowel in Vlaanderen als Wallonië