Aanvullingen boek Booms Glas:

 

* Vaas 8, pagina 109: draagt de naam ASTRID

 

* Vaas 10, pagina 110: draagt de naam JULIA.

 

* Vaas 16, pagina 110: bestaat ook in 230mm.

 

 

* Vaas 19, pagina 111: bestaat ook in 240 mm.

 

 

* Vaas 34, pagina 112: bestaat ook in 135 mm.

draagt de naam LINDA.

Zie boek Booms Glas: Ornamental pagina 163.

 

 

* Vaas 35, pagina 112: bestaat ook in 240 mm.

 

 

* Vaas 48, YVONNE pagina 114:  

 

            

                                                      

Om aan te geven hoe moeilijk sommige zaken nog te achterhalen zijn, het verhaal rond deze naam.

 

- Voortgaande op het getuigenis van Marcel De decker, gans zijn carrière als decorateur in Boom, noemden we deze vaas YVONNE. (foto links)

- Op een schets van Paul Heller, chef-decorateur in Boom sedert 1935, gemaakt toen hij al verschillende jaren met pensioen was, wordt deze vaas VERA genoemd! Heeft hij zich vergist?

- In het gedeelte Ornamental (gemaakt voor Wereldexpo 58 in Brussel) uit het boek Booms Glas staat op de rechterzijde van pagina 167 een heel andere YVONNE! (foto rechts)    Navraag bij de ontwerper van deze uitgave, Felix van Ransbeeck, leert ons dat hij toegeeft zich alles niet meer te herinneren. Het is ondertussen trouwens meer dan 50 jaar geleden! Maar bij het aanmaken van de map Ornamental baseerde hij zich wel op het "modellenboek". Van elk Booms stuk werd in dit boek een genummerde tekening geplaatst met de naam erbij. Latere vergissingen moesten hierdoor worden uitgesloten. Spijtig genoeg zijn deze 2 modellenboeken verdwenen. Jos Talboom, gans zijn carrière in Boom als schrijnwerker en maker van honderden houten moules, heeft gezien hoe deze boeken in een container werden gegooid en voor altijd verloren zijn gegaan.

 

Wat moeten we nu besluiten: VERA - YVONNE - ANDERE NAAM ????

 

Omdat we geen 100% controle meer kunnen doen, houden we het dus best bij YVONNE, zoals het in het boek Booms Glas staat aangeduid.

 

 

* Vaas 49, pagina 114:  

 

        

  

                                       

 

Bij het fotografisch aanmaken van de silhouetten is in 2004 op een onverklaarbare manier dit model in het boek geraakt. Wij hadden toen inderdaad twijfels rond dit model en uitgaande van het standpunt "modellen waar we niet zeker van zijn, publiceren we niet", had dit silhouet nooit in het boek mogen staan. Ondertussen heeft het speurwerk van Léopold en Eliane Bragard (boek: Verre et noir, over glasblazerij Doyen; een Nederlandstalige versie is ook verschenen) met 100% zekerheid dit model toegewezen aan de glasblazerij Doyen, te Havré-Ville bij Mons (Bergen). Men vindt dit model meestal met een hoogte van 260 mm., maar er bestaat ook een kleine versie van 200 mm. De bovenrand is, voor zover wij weten, altijd afgerond. Dit model is voorlopig ook alleen maar in het zwart waargenomen. De versiering gaat van goudlijnen over gouden bloem- en diermotieven (dikwijls gestileerde reeën). We kennen ook vazen die beschilderd zijn met bloemen.

Hoe mooi deze stukken ook zijn, toch horen ze niet thuis in een Boomse collectie.

Opmerking: zwarte vazen met gouden bloem- of diermotieven hebben we bij Booms glas nog niet waargenomen in dezelfde stijl. Wij vonden alleen gouden bladmotieven als een soort aanvulling van bloemschilderingen. Zie boek Booms Glas pagina 126, 135, 152, 155, 156.

 

 

* Vaas 50 pagina 114: deze vaas is een Doyen en geen Dorothy

Dit zijn dus de tot nu toe 2 gekende groottes van de vaas Dorothy, zoals vermeld in het boek pagina 109

 

       

 

                                                       200mm         300 mm                  gelijklopende platte voetstukken

 

Waarom dan die DorothyII pagina 114 toch opgenomen in het boek? Wel, op een vergadering van de werkgroep Booms glas toonde Hugh Heller tekeningen van zijn vader Paul. Op één van die tekeningen was een reiger afgebeeld op dergelijke vaas. Daaruit besloten wij dat het een Booms model was en aangezien het geleek op een Dorothy gaven we dus deze naam.

 

Het lijkt er trouwens erg op dat Paul Heller en Doyen onderling contact moeten hebben gehad. Vroeger zeiden we al dat Heller in zijn beginperiode in Boom leenmodellen gebruikte. In het boek "Glasfabriek Doyen in Havré-Ville" van de heer Bragard wordt pagina 28 onderzoek besproken over vazen met pelikanen. Daaruit is gebleken dat gelijkaardige eivormige vazen toch verschillen vertonen die niet altijd te verklaren zijn. De heer Bragard besloot toen dat die eivormige vazen Booms waren, maar kan door verder onderzoek die zekerheid niet  meer volledig verdedigen. Hugh Heller bezit ook geen enkel document waaruit een samenwerking met Doyen zou kunnen blijken. Het blijft dus eigenlijk verder gissen in de hoop toch ooit een spoor van die samenwerking te vinden.

 

Ondertussen leerden we dank zij de heer Bragard de glasblazerij Doyen beter kennen en zijn we 100% zeker dat onderstaande vaas versierd is met een typisch Doyen motief.

 

 

 

          

 

Voetstukken duidelijk afgerond

 

 

We komen deze vazen tegen in minstens 2 groottes (200 en 205 mm) maar er is geen enkel onderzoek hieromtrent gedaan.

Ze komen ook voor in alle mogelijke kleuren en versieringen.

De bovenrand kan geslepen, afgerond of gekarteld zijn.

 

Zelden komt men dit model tegen met een etiket. Toch zag ik op 18 augustus 2013 op een doorregende rommelmarkt in Nossegem (Zaventem) dit model met etiket FLORA VD. Spijtig genoeg was de vaas gebarsten en dus waardeloos voor aankoop.

 

 

 

* Vaas 54 pagina 115: er bestaat ook een MADY SANS COL.

Wij vonden een schets van Paul Heller. Deze vaas zou 225 mm. hoog zijn.

Kent iemand een exemplaar? Graag een foto voor de site.

 

 

* Vaas 63 pagina 115: is in verhouding veel te klein weergegeven.

 

 

* Vaas 66, pagina 116:   

 

                       

Bij dit model is de voorgeschiedenis gekend, maar zijn er later twijfels ontstaan over de afkomst.

Deze vaas werd aangekocht op een rommelmarkt waarbij de verkopers 100% verzekerden dat ze bij het afwassen het Boomse etiket hadden verwijderd. Voortgaande op dit ene getuigenis werd de vaas opgenomen in het boek. Uit hetzelfde onderzoek van Eliane en Léopold Bragard blijkt nu dat er serieuze twijfels moeten worden geplaatst bij het verhaal van de verkopers. Bragard vond dit model met op de bodem een cirkelvormige ingebakken blauw-witte stempel met daarop het woord "Belgique" (zie boek Verre et Noir, pagina 42 - 43). Op geen enkele Boomse vaas is ooit zo'n stempel gevonden.  Alleen een vaas met etiket kan hier uitsluitsel geven.

 

* Vaas 71, pagina 116: draagt de naam ELIANE.

 

* Vaas 77, pagina 117: draagt de naam DORIS.

Zie boek Booms Glas: Ornamental pagina 165.

 

 

* Foto V.A.B. Boussu pagina 73: dit etiket heeft niets te maken met de glasblazerij Boussu waarmee Boom samenwerkte in de fusie Manuverbel. V.A.B. had zelfs geen glasoven en decoreerde alleen. Zie ook in het gedeelte: "Geen Booms".

 

 

**************************************

 

 

 

 

     Personen die graag op zoek gaan naar meer informatie 

          vinden hierbij de volledige stichtingsakte zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad van 21 september 1923.

In het boek Booms Glas is alleen een tussengedeelte gepubliceerd (blz. 2 en 3)

 

 

 

Interessant zou zijn moest iemand ons verder kunnen helpen bij het opzoeken van familie van volgende personen:

 

- Camille Marie Raymond Victor Steenackers, handelaar, wonende te Schelle

- Frans Utsi, aannemer, wonende te Schelle

-Emile Verboomen, handelsvertegenwoordiger, wonende te Schaarbeek Daillylaan 187

- Jozef Louis Janssen, nijveraar, wonende te Borgerhout Langestraat 21

-Jozef Jan Maria Janssen, ingenieur, Borgerhout Langestraat 21

- Jules Jozef Wynthein, handelaar, Brussel Antwerpsesteenweg 10

- Georges Frans De Wil, handelaar, Brussel Persstraat 48

- Pierre Buelens, handelaar, Anderlecht Foppensstraat 32

- Bernard Bertrand Naulaerts, fabriekbestuur, Schelle

- Edouard Jozef De Win, hoofdonderwijzer, Blaasvelt

- Florent Poellaert, rentenier, Chaumont-Gistoux

- Corneel Pieter Rombout Cnops, handelaar, Sint-Katelijne-Waver

- Charles Willemsen, meester-loodgieter, Antwerpen Vestingstraat 4

- Louis Maes, handelaar, Kiel (Antwerpen)

- Charles Louis Vandermeulen, hotelhouder, Antwerpen Teniersplaats 2

- Jean Joseph Bertiau, Mechelen Milsenstraat 52

- Eugène De Neef, Antwerpen Emile Banningstraat 31

Ludovic Lamot, kandidaat-notaris, Boom

- Hyppolite Théophile Mattelé, verzender, Antwerpen Kievitstraat 77 handelende in naam van zijn vrouw Ida Misman

Jan Frans Pintens, postbediende, Hemiksem, handelende voor zijn zoon Wilfrid Marie Pintens

 

 

 

 

 

9910. - Glasfabriek" De Rupel",

naamlooze maatschappij, te Boom. - Stichting.

 

 

 

Het jaar duizend negen honderd drie en twintig, den zevenden September

 

Voor Mr. Emile Butaye, notaris te Antwerpen, verblijvende, bijgestaan van zijnen ambtgenoot, Mr. Charles De Wachter, notaris te Niel-bij-Boom.

 

Verschenen:

1.   M. Léon Boon, handelaar, wonende te Elsene, troonstraat 144.

2.   Eerwaarde heer doctor Arthur Boon, hoogleeraar, wonende te Leuven, Sint-Michielstraat, 21.

3.   M. Louis Boon, handelaar, wonende te Schelle.

4.   M. dokter Victor De Wals, geneesheer, wonende te Cortenberg.

5.   M. Guillaume Miseur, handelaar, wonende te Mechelen, 30, Bruul.

6.   M. Louis Peeters, handelaar, wonende te Brussel, Warmoesberg, 50.

7.   M. Jean-Maurice Peeters, geneesheer, wonende te Erps-Querbs.

8.   M. Camille-Marie-Raymond-Victor Steenackers, handelaar, wonende te Schelle.

9.   M. Emile Verboomen, handelsvertegenwoordiger, wonende te Schaerbeek, Daillylaan 187.

10. M. Frans Utsi, aannemer, wonende te Schelle.

11. M. Jozef-Louis Janssen, nijveraar, wonende te Borgerhout, Langestraat, 21, geboren te Ryckevorsel den acht en twintigsten Maart achttien honderd zeven en zestig.

12. M. Jozef-Jan-Maria Janssen, ingénieur, wonende te Borgerhout, Langestraat, 21.

13. M. Jules-Jozef Wynthein, handelaar, wonende te Brussel, Antwerpsche steenweg, 10.

14. M. Georges-Frans De Wil, handelaar, wonende te Brussel, Persstraat, 48.

15. M. Pierre Buelens (gezegd Théophile), handelaar, wonende te Anderlecht-Brussel, Foppensstraat, 32.

16. M. Bernard-Bertrand Naulaerts fabriekbestuur, wonende te Schelle.

17. M. Jules Vandermalene, handelaar, wonende te Erps-Querbs.

18. MEdouard-Jozef De Win, hoofdonderwijzer, wonende te Blaesvelt.

19. M. Florent Peellaert, rentenier, wonende te Chaumont-Gistoux.

20. M. Corneel-Pieter-Rombout Cnops, handelaar, wonende te Sint-Catherina-Waver.

21. M. Charles Willemsen, meester-loodgieter, wonende te Antwerpen, Vestingstraat, 4.

22. M. Louis Maes, handelaar, wonende te Kiel bij Antwerpen.

23. M. Charles-Louis Vandermeulen, hotelhouder, wonende te Antwerpen, Teniersplaats, 2.

24. M. Alfred Moens, gemeentesecretaris, wonende te Nosseghem.

25. M. Maurice Braun ter Meeren, ingenieur, wonende te Brussel, Dikke Tornestraat, 22, waarover gezegde heer Léon Boon zich sterk maakt.

26. M. Jean-Joseph Bertiau, wisselagent, wonende te Mechelen, Milsenstraat, 52.

27. M. Alfons Moens, houthandelaar, wonende te Nosseghem.

28. M. Eugène De Neef, handelaar, wonende te Antwerpen, Emile Banningstraat, 31.

29. M. Ludovic Lamot, kandidaat-notaris, wonende te Boom.

30. M. Hippolyte-Théophile Mattelé, verzender, wonende te Antwerpen, Kievitstraat, 77, handelende voor en in naam zijner vrouw, Mme Ida Misman, zonder beroep, met hem wonende en voor dewelke hij zich sterk maakt.

31. M. Jan-Frans Pintens, postbediende, wonende te Hemixem, handelende in zijne hoedanigheid van wettelijke beheerder en voor rekening van zijnen minderjarigen zoon, Wilfried-Marie Pintens.

Al deze hierboven aanzien als stichters van de maatschappij waarvan de standregelen hierna zijn opgesteld.

Welke ons hebben verzocht akte op te maken van de standregelen der naamlooze vennootschap, welke zij ons verklaren onder elkander te willen samenstellen als volgt:

 

Hoofdstuk I. - Benaming, zetel, voorwerp, duur.

 

Art. 1. Bij deze wordt eene naamlooze vennootschap gesticht onder den naam van: Glasfabriek "De Rupel".

 

Art. 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Boom.

 

Art. 3. De vennootschap heeft voor doel het uitbaten eener glasblazerij en houtzagerij te Boom.

Voor wat de uitbating betreft: het vervaardigen en den handel van alle stoffen en voorraad, alle bewerkingen rechtstreeks of onrechtstreeks betrek hebbende met de glasnijverheid.

Voor wat het teweede punt aangaat: het aankoopen van boomen en hout, het zagen derz lve, het vervaardigen van bakken en kisten, verders den verkoop en den handel van zelfde voorwerpen en het bewerken dezer in het algemeen.

De maatschappij mag deelnemen in het uitbaten van andere vennootschappen, door inbrengsten, geldschietingen  of inschrijving van aandeelen; zij mag er zich mede versmelten en ingevolge besluit van den beheerraad bijkantoren oprichten en vertegenwoordigers vestigen in België en in het buitenland.

 

Art.4. De duur der maatschappij is vastgesteld op dertig jaren te rekenen vanaf heden. Haar bestaan zal achtereenvolgens kunnen worden verlengd bij beslissing der algemene vergadering.

 

Hoofdstuk II. - Maatschappelijk kapitaal, aandeelen, inbrengsten, aandeelhouders.

 

Art. 5. Het maatschapelijk kapitaal bedraagt eene som van een millioen drijhonderd duizend frank, verdeeld in dertienhonderd aandeelen van duizend frank ieder. De algemeene vergadering is echter van heden af gemachtigd bij beslissing met de vereischte meerderheid genomen, het maatschappelijk kapitaal te verhoogen tot twee miljoen zeshonderd duizend frank door het uitgeven en bijmaken van dertienhonderd nieuwe andeelen.

Daarenboven zijn er zeshonderd vijftig stichtersaandeelen zonder aanduiding van waarde en waarvan het aantal niet zal mogen vermeerderd worden.

 

Art.6. De kapitaalaandeelen zijn onderschreven als volgt:

De heer Léon Boon, honderd aandeelen                                        100

De eerwaarde heer Arthur Boon, dertig aandeelen                          30

De heer Louis Boon, twee en dertig aandeelen                                32

De heer Miseur, zes en veertig aandeelen                                       46

De heer Louis Peeters, vijftig aandeelen                                          50

De heer Maurice Peeters, honderd twintig andeelen                       120

De heer Camille Steenackers, vier en dertig aandeelen                   34

De heer Frans Utsi, zestien aandeelen                                             16

De heer Verboomen, twintig aandeelen                                           20

De heer Jozef-Jan-Maria Janssen, vier en twintig aandeelen             24

De heer Wynthein, zestig aandeelen                                                60

De heer De wil, twaalf aandeelen                                                    12

De heer Buelens, vijftig aandeelen                                                  50

De heer Naulaerts, tien aandeelen                                                  10

De heer Jules Vandermaelen, negentig aandeelen                           90

De heer De Win, tien aandeelen                                                      10

De heer Peellaert, vijftig aandeelen                                                 50

De heer Cnops, zestig aandeelen                                                     60

De heer Willemsen, twintig aandeelen                                             20

De heer Maes, zes aandeelen                                                            6

De heer Vandermeulen, zes en twintig aandeelen                            26

De heer Alfred Moens, zes en zeventig aandeelen                            76

De heer Alfons Moens, vier en twintig aandeelen                             24

De heer dokter De Wals, honderd zestien aandeelen                      116

De heer Braun, vier en twintig aandeelen                                        24

De heer Bertiau, vier en dertig aandeelen                                       34

De heer De Neef, vier en twintig aandeelen                                     24

De heer Lamot, twintig aandeelen                                                   20

De heer Pintens, tien aandeelen                                                      10

Dame Ida Lattelé-Misman, dertig aandeelen                                    30

De heer Jozef-Louis Janssen, zoals hierna zal worden gezegd,

zes en zeventig aandeelen                                                               76

 

Samen: dertien honderd aandeelen                                              1.300

 

Op elk der aandeelen is door de inschrijvers, ten overstaan van den werkenden notaris, dertig ten honderd gestort in geld, welke som van heden af ter beschikking is der maatschappij.

Evenwel M. Jozef-Louis Janssen, hooger genoemd, ontvangt in vergoeding van de na te melden inbrengst:

1° Zes en zeventig aandeelen, afbetaald tot beloop van dertig ten honderd zooals hooger gemeld.

 

SOCIÉTÉS COMMERCIALES - 3° TRIMESTRE 1923,

 

2° Eene som van tweehonderd zeventienduizend tweehonderd frank, welke gezegde heer Janssen verklaart te hebben ontvangen en er volle kwijting over te verleenen.

Genoemde heer Janssen verklaart den heer hypotheekbewaarder te ontslaan van alle inschrijving ten welke titel ook ten zijnen behoeve te nemen.

Gezegde inbrengst in de vennootschap bestaat uit het volgend, vrij, zuiver en onbelast onroerend goed.

Eenen eigendom gelegen te Boom,Diepestraat 21, nabij de Staatsstatie, bestaande uit een woonhuis, bureelen, fabriek met stoommachien en ketel, gronden, gekadastreerd wijk A, nr. 99x3, 99y5, 99x4, 99f5, 99z5, 99a6, 99b8, groot te zamen volgens meting tweeduizend zeshonderd vier en twintig meters zes en vijftig decimeters vierkant en volgens kadaster tweeduizend zeshonderd dertig meters vierkant.

Gemeld goed hoort aan den heer Janssen toe om hem verdeeld in twee, bij samenvoeging dezer, te zijn toegewezen door Mr. Paul Grijspeerdt, advokaat, wonende te Antwerpen, Louisastraat, 28, handelende in zijne hoedanigheid van sekwester: a) der firma Motzer, daartoe aangesteld bij bevel van den heer voorziter van het tribunaal van eersten aanleg van Antwerpen in zitting van vier en twintig December negentien honderd achtien; b) van Hinkel Curt, Emile, daartoe aangesteld door zelfde overheid op vijf en twintigsten Maart negentien honderd negentien, en zulke, bij proces-verbaal van eindelijke toewijzing gehouden en gesloten door den notaris Mertens, te Antwerpen verblijvende,  den acht en twintigsten Januari negentien honderd een en twintig, geregistreerd en overgeschreven ten hypotheekkantore te Antwerpen, tweede bureel, op elf Februari volgende, deel 598, n° 30.

Het woonhuis en het gedeelte fabriek gekadastreerd wijk A, nrs. 99x/5 en 99y/5 was eigendom van dame Emma Witte, weduwe van Hendrik Motzer, nijveraarster te Boom, de gebouwen om dezelze te hebben doen oprichten om er de aankoop van te heben gedaan tegen de familie Van Reeth,  bij akt verleden vor de notaris Begerem te Boom verblijvende, den tienden November negentien honderd tien, geregistreerd en overgeschreven ten kantore van grondpanden te Antwerpen, den tweeden December daarna, deel 3733, n° 20.

Dame weduwe Motzer, geboren Wite, overleed te Boom, den vierden Februari negentien honderd vijftien, zonder testamentaire beschikkingen te hebben gemaakt, nalatende voor eenige wettige en reservataire erfgenamen hare twee zonen, Otto n Hendrik Motzer, twee eenige kinderen der echtelieden Motzer-Witte.

Het overige gedeelte fabriek en de gronden gekadastreerd: wijk A, 99 x/4, 99 E/5, 99 z/5, 99 a/6 en 99 b8 uitgenomen de gebouwen opgetrokken sedert deze verschillende aankoopen, hoorden toe voor wat betreft de grond aan den heer Emile Curt Hinkel, nijveraar te Brussel, Sennelaan, 13, om er den aankoop van te hebben gedaan tegen:

A. Tot een beloop van twee aren zeven en z stig centiaren tegen den heer Charles Van Camp, meestergast wonende te Boom, bij akt verleden voor Mr. Begerem, notaris te Boom verblijvende, den twintigsten Mei negentienhonderd zeventien, geregistreerd en overgeschreven ten kantore van grondpanden te Antwerpen, den twaalfden Juni volgende deel 91, nr. 7.

B. Tot en beloop van honderd zes en dertig vierkante meters tegen vrouw Joanna Hermans, dagloonster te Boom, weduwe van Jan-Edouard De Bruyn, handelende in eigen naam en in hare hoedanigheid van moeder-voogdes over hare vijf eenige kinderen, gesproten en behouden uit haar huwelijk met genoemde Jan-Edmond De Bruyn, bij proces-verbaal van eindelijke toewijzing gehouden en gesloten door Mr. Begerem, notaris te Boom verblijvende, den twaalfden September negentienhonderd zeventien, overgeschreven ten kantore van grondpanden te Antwerpen, den zestienden October daarna, deel 108, nummer 6, na registratie.

C. Tot een beloop van veertien aren zestien centiaren tegen de familie De Kock, blijkens akt verleden voor Mr. Verstrepen, notaris te Antwerpen verblijvende, den zes en twintigsten Mei, negentienhonderd zeventien, geregistreerd en overgeschreven ten hypotheekkantore te Antwerpen, den een en twintigsten Juni volgende, deel 91, nr. 25.

Alle heerschende en lijdende rechten en dienstbaarheden zonder eenige uitzondering en van welken aard ook, zijn tot last of ten voordeele der maatschappij, dewelke er ook toe zal gehouden zij te dragen en te betalen de grond- en alle andere lasten op gemelde goederen uitgaande te rekenen van heden, dagteekening dezer, evenals alle verzekeringen zoo tegen brand als tegen werkongevalen aan te houden en na te komen.

 

Art. 7. De nog te storten sommen op bedoelde kapitaalaandeelen zullen vastgesteld worden door den beheerraad die het tijdstip en het bedrag der stortingen zal bepalen. De geldoproepeing geschiedt ten minste veertien dagen op voorhand en bij aanbevolen brief. Er zal aan de aandeelhouders eene tijdruimte van minstens veertien dagen toegestaan worden om aan die opgeroepen stortingen te voldoen. Deze opgeroepen gelden en elke achterstallige storting zullen van vollen recht  en in voordeel der maatschappij eenen intrest opbrengen van zes ten honderd te beginnen van den dag der eischbaarheid tot den dag der betaling. Indien deze storting binnen de dertig dagen niet uitgevoerd is, zal de beheerraad, ten einde de sommen te kunnen innen die aan de maatschappij zouden kunnen verschuldigd zijn, na eene tweede vermaning gedurende eene maand zonder uitslag gebleven, het recht hebben de ontzegging van den aandeelhouder uit te spreken en zijne titels ter beurs, door tussenkomst van een wisselagent, 't zij in openbare verkooping door notaris te doen verhandelen, dit alles op risico en gevaar voor de in gebrek gebleven aandeelhouder, geene aanspraak kunnen maken op de schuldig gebleven som of te kunnen eischen eenige ander gebeurlijke schadevergoeding.

 

Art. 8. Gedurende vijf jaren te rekenen van heden af zal er geen aandeel mogen overgedragen dan mits voorafgaandelijke toestemming van den beheerraad.

 

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan verminderd worden bij beslissing van de algemeene vergadering. Bij iedere kapitaalsvergrooting worden de nieuwe aandeelen gedurende  een maand aan de eigenaars der vroegere aandeelen, bij voorrang aangeboden, naar rato van het aantal titels dat zij bezitten.

 

Art. 10. De erfgenamen of schuldeischers van een aandeelhouder, mogen onder geen voorwendsel, de zegels doen leggen op de goederen en waarden der maatschappij, noch zich op eenige wijze inlaten met haar beheer. Om hunne rechten te doen gelden moeten zij zich houden aan de maatschappelijke bilans.

 

Art. 11. De stichtersaandeelen worden verdeeld tusschen de aandeelhouders in evenredigheid van een stichtersaandeel voor twee kapitaalsaandeelen; het aantal dezer stichtingsaandeelen bedragt zes honderd vijftig.

 

Hoofdstuk III. - Beheer, toezicht.

 

Art. 12. De maatschappij wordt beheerd door eenen raad bestaande uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden, allen aandeelhouders.

De eerste beheerders blijven in functie tot na de jaarlijksche algemeene vergadering van negentien honderd zes en twintig, welke zal overgaan tot hunne herkiezing of desgevallend tot hunne vervanging. Te beginnen van  dit tijdstip zal alle twee jaren ten minste een beheerder uit den raad treden, zoodanig dat het mandaat van geen enkel lid zes jaren te boven gaat. De orde van uittrede zal door het lot bepaald worden. Het mandaat der beheerders eindigt onmiddellijk na de sluiting der algemeene vergadering die hen vervangen heeft. In geval eene plaats van beheerder openkomt, bij sterfgeval of bij ontslagneming, hebben de overblijvende beheerders en kommissarissen het recht voorloopig hem te vervangen tot aan de volgende algemeene vergadering. 

 

Art. 13. De beheerraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter, deze laatste vervangt, bij ontstentenis van den voorzitter, deze in zijne bediening.

 

Art. 14. Elke beheerder laat als waarborg twintig aandeelen ter beschikking van de maatschappij. Deze aandeelen zullen neergelegd worden in den zetel der vennootschap of op eene andere plaats door de algemeene vergadering te bepalen.

 

Art. 15. De voorzitter en, bij dezer ontstentenis, de ondervoorzitter roept den beheerraad bijeen, telkens dat de belangen der maatschappij zulks vergen. Deze moet ook bijeengeroepen worden wanneer twee beheerders zulks vragen.

De oproepingen worden minstens drie dagen op voorhand gedaan behalve in dringende gevalen. De beheerraad vergadert ter plaats in de oproepingsbrieven vermeld. De beheerraad is bekleed met de meeste uitgebreide macht voor de leiding en het beheer der maatschappelijke zaken.

 

Art. 16. Al wat door de wet of de standregelen niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering is voorbehouden, behoort tot de bevoegdheid van den beheerraad. Inzonderheid, zonder dat deze opsomming beperkend te beschouwen is, kan hij: alle kontrakten, verdragen en koopen sluiten, de reglementen aangaande de dienstregeling maken, alle roerende en onroerende goederen verkrijgen en die onnutig geworden zijn vervreemden, leeningen aangaan op korten en langen termijn, alle hypotheken en andere waarborgen bepalen en aanvaarden, aan alle zakelijke rechten, voorrechten en ontbindende rechtsvorderingen verzaken en handlichting geven van alle hypotheekinschrijving, ambtelijke of andere overschrijvingen, verzet en beslag, zelfs zonder dat van betaling kan doen gebleken worden, in rechte verschijnen, als eischer of als verweerder.

 

Art. 17. De beheerraad kan slechts beslissen wanneer de meerderheid zijner leden op de vergadering aanwezig is.

De besluiten worden genomen bij meerderheid der geldige stemmen. In geval van staking is de stem van den voorzitter beslissend.De besluiten van den beheerraad worden overgeschreven in een speciaal register en geteekend door de leden op de vergadering tegenwoordig. In geval van beletsel tot teekenen wordt er in een proces-verbaal melding van gemaakt. De uittreksels, kopijen en stemmingen voor toelatingen, bekrachtigingen of goedkeuringen zullen geteekend worden in naam van den beheerraad, door den voorzitter of bij gebrek door een beheerder.

 

Art. 18. De beheerraad noemt en gebeurlijk ontslaat den bestuurder. Deze handelt de dagelijksche loopende zaken af, moet ook de besluiten van den raad uitvoeren, hij bestuurt de uitbating, de bureelen en de bedienden door den beheerraad te benoemen, hij kiest de dienstoversten en werklieden en bepaalt hun loon, hij onderzoekt de zaken aan den raad te onderwerpen en brengt ze in gereedheid, hij sluit ook de gewone kontrakten en koopen wier maximum door het beheer wordt vastgesteld. Hij moet ook de vergaderingen van den beheerraad bijwonen, als het beheer zulks nuttig oordeelt. De ontvangst- en ontlastingsbrieven op het beheer der ijzerwegen, posten, telegrafen en alle andere openbare besturen worden geteekend door den bestuurder of een door den beheerraad gemachtigd persoon.

 

Art. 19. Alle akten die de maatschappij verbinden, behoudens degene welke loopende zaken aangaan, worden onderteekend, hetzij door twee leden van den beheerraad, hetzij door een beheerdeer en den bestuurder, die tegenover derden niet moeten doen blijken van de macht  welke te dien einde  door den beheerraad verleend werd.

 

Art. 20. De maatschappij staat onder toezicht van een of meer kommissarissen, aandeelhouders, genoemd door de algemeene vergadering en vernieuwd op dezelfde manier als de beheerders. De plichten en rechten van de kommissarissen zijn die welke de artikels vijf en vijftig en zes en vijftig van de wet op de maatschappijen aanduiden. Als waarborg stelt hij zeven aandeelen ter beschikking der maatschappij. Deze aandeelen zullen aan den eigenaar slechts teruggegeven worden na de goedkeuring der balans van het dienstjaar gedurende hetwelke de kommissaris zijn functie geëindigd heeft.

 

Art. 21. De algemeene vergadering kan, buiten de deelname in de winst bepaald in hier achtervolgend artikel vijf en dertig, op de algemeene ontkosten, aanwezigheidspenningen toestaan aan beheerders en kommissarissen; in geen geval nochtans zal de totale vergoeding van een kommissaris het derde dergene van een beheerder mogen overtreffen. De beheerraad wordt insgelijks gemachtigd aan de beheerders, kommissarissen en beambten, gelast met speciale zending of bijzondere opdracht, vergoedingen toe te staan en bij de algemeene onkosten in rekening te brengen.

 

Art. 22. De algemeene raad is samengesteld uit de beheerders en kommissarissen. Hij kan bijeengeroepen worden door den voorzitter van den beheerraad of door de kommissarissen. Hij wordt geraadpleegd aangaande alle verrichtingen van groot belang en beraadslaagt volgens dezelfde regelen als den beheerraad.

 

Hoofdstuk IV. - Algemeene vergaderingen.

 

Art. 23. De algemeene vergadering der aandeelhouders, regelmatig samengesteld, vertegenwoordigt al de aandeelhouders. Hare besluiten zijn bindend voor allen.

 

Art. 24. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen worden gedaan bij bericht, inhoudende de dagorde door de beheerraad opgesteld en ingelascht tweemaal, met tenminste eene tusschenruimte van acht dagen en de tweede ten minste acht dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad, in een dagblad van Brussel, alsook in een dagblad van Antwerpen. Het artikel zestig, eindparagraaf van de wet op de maatschappijen, kan altijd toegepast worden.  De algemeene vergaderingen worden gehouden in den maatschappelijken zetel of elk andere plaats in België in het bericht aan te duiden.

 

Art. 25. De aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door eenen lasthebber, zelf regelmatig deel uitmakende van de vergadering. De volmachten waarvan de beheerraad den vorm kan bepalen, dienen in den maatschappelijke zetel nedergelegd te worden ten minste vijf volle dagen voor de vergadering. Nochtans de minderjarigen, diegene die uit hunne rechten onzegd zijn, de openbare besturen of private maatschappijen kunnen vertegenwoordigd worden door hunne erkende vertegenwoordigers.

 

Art. 26. De aandeelhouders die de algemeene vergadering willen bijwonen, zijn gehouden vijf dagen op voorhand hunne aandeelen neder te legen in den zetel der maatschappij of elk andere plaats door het oproepingsbericht aangewezen.

 

Art. 27. Kunnen slechts deelnemen aan de besprekingen, besluiten en stemming, de leden die de aanwezigheidslijst geteekend hebben, aanduidende hunne namen, voornamen, beroep en woonst alsook het getal aandeelen dat zij vertegenwoordigen.

 

Art. 28. Het bureel der algemeene vergadering bestaat uit de aanwezige beheerders en kommissarissen.

De vergadering wordt voorgezeten door den voorzitter of ondervoorzitter en bij dezer ontstentenis door een der beheerders. De voorzitter benoemt den sekretaris en duidt twee aandeelhouders tot stemopnemers aan. Het bureel regelt de orde der besprekingen, besluiten en stemming.

 

Art. 29. De verslagen der vergaderingen worden overgeschreven in eenen speciale register en geteekend door de leden van het bureel. Indien een der leden van het bureel belet is te teekenen of zulks weigert, wordt er melding van gemaakt in het proces-verbaal.

 

Art. 30. Iedere eigenaar van aandelen heeft recht op zoveel stemmen als hij kapitaals- en stichtersaandeelen neergelegd heeft, onder voorbehoud der beschikkingen van artikel vier en zeventig der samengeordende wetten op de maatschappijen van koophandel.

 

Art. 31. De algemeene vergadering kan enkel beraadslagen over de voorstellen die op de dagorde voorkomen.

Geen enkel door de aandeelhouders ingediend voorstel wordt in overweging genomen, indien het niet onderteekend is door de aandeelhouders die te zamen het tiende vertegenwoordigen  van de titels welke het maatschappelijk kapitaal uitmaken en indien het niet tijdig genoeg aan den beheerraad werd medegedeeld om in het oproepingsbericht te worden opgenomen.

De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid der geldige uitgebrachte stemmen, zonder aanzien van het deel in het kapitaal, in de vergadering vertegenwoordigd, binnen de grenzen der wet. De stemming heeft plaats door blijven zitten en opstaan. De geheime stemming zal worden toegestaan wanneer zulks door een vierde van het kapitaal dat vertegenwoordigd is, doch enkel in geval van benoeming of afzetting.

 

Art. 32. Wanneer de algemeene vergadering zal geroepen zijn uitspraak te doen: over veranderingen te brengen aan standregelen, over de verlenging van den duur der vennootschap, over de ontbinding voorzien in artikel zeven en dertig, over de verhooging van het kapitaal, over het versmelten met andere maatschappijen, zal zij slechts bepaaldelijk gevormd zijn en op geldige wijze kunnen beraadslagen, wanneer door de aanwezigheidslijst bestatigd wordt, dat de aandeelhouders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd, gezamenlijk, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal bezitten. Indien bij eene eerste vergadering deze laatste voorwaarde niet vervuld is, wordt er binnen de vijftig dagen eene nieuwe vergadering belegd, welke op geldige wijze zal kunnen beraadslagen, onverschillig welk gedeelte van het maatschappelijk bezit, tusschen de aanwezige aandeelhouders ook mogen vertegenwoordigd wezen. In niet eene algemeene vergadering ken eene beslissing aangenomen worden, tenzij deze de drie vierden der aan de stemming deelnemende stemmen vereenigt.

 

Art. 33. De jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden den laatsten Dinsdag der maand Mei, om vijftien uur, en voor de eerste maal in negentienhonderd vijf en twintig.

Deze vergadering zal voor doel hebben de verslagen van den beheerraad en van den toezichstraad te hooren, de balans te bespreken, goed te keuren of te veranderen, de noodige benoemingen in ieder der gemelde raden te doen, en al de beslissingen te nemen over de andere in de dagorde vermelde zaken.

 

Hoofdstuk V. - Inventaris, balans, winst-en winstverdeeling.

 

Art. 34. Den vijftienden Januari van ieder jaar en de eerste maal den vijftienden Januari negentienhonderd vijf en twintig worden de geschriften der maatschappij afgesloten en maakt de beheerraad inventaris en balans op overeenkomstig artikel vijf en zeventig der samengeordende wetten op de maatschapijen van koophandel. De raad heeft de meeste vrijheid in het schatten der roerende en onroerende waarden der maatschappij. Hij stelt deze schattingen vast en bepaalt de uitdelgingen op de manier die hij het nuttigst oordeelt om den goeden gang van zaken, de standvastigheid en de toekomst der maatschappij te verzekeren.

 

Art. 35. Het winstsaldo der balans, na aftrok van de algemeene kosten, maatschappelijke lasten, alsook van uitdelging en minderwaarde, maakt de netto winst der maatschappij uit.

De netto winst wordt verdeeld als volgt: 1° Vijf per honderd voor de wettelijke reserve. Deze aftrok houdt op verplichtend te zijn wanneer de reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal zal bereikt hebben. 2° Een eerste dividend van zes ten honderd netto op het bedrag der verplichtende geldstorting. Dit eerste dividend moet voor de twee voorlaatste balansjaren uitgekeerd worden, alvorens winstverdeling van het overschot in aanmerking komt.

Het overschot wordt toegewezen: 1° tien per honderd aan den beheerraad, 2° aan iederen kommissaris het derde van hetgeen aan een beheerder toegekend wordt; 3° eene som van ten hoogste vijftien ten honderd van dito overschot  mag ter beschikking van den beheerraad gesteld worden om te verdeelen, indien hij zulks gevoeglijk oordeelt, tusschen de bestuurder en het personeel.

Het saldo wordt verdeeld: de ene helft aan de gewone aandeelen en de andere helft aan de stichtersaandeelen, tenzij de algemeene vergadering op het gelijkvormig voorstel van den beheerraad besliste deze sommen in haar geheel of gedeeltelijk te gebruiken tot het maken van een buitengewoon reservefonds, waarvan de beheerraad het gebruik regelt.

 

Art. 36. Veertien dagen voor de vergadering kunnen inventaris en balans met winstverdeeling op den zetel nagezien worden door hen die bewijzen aandeelhouders te zijn.

 

Hoofdstuk VI. - Ontbinding, vereffening.

 

Art. 37. De maatschappij kan ten alle tijden ontbonden worden in de voorwaarden voorzien bij artikels honderd en twee en honderd en drie der samengeordende wetten op de maatschappijen van koophandel, door de algemeene vergadering, in de voorwaarden in artikel twee en dertig aangeduid.

In geval van verlies van de helft van het maatschappelijk kapitaal zijn de beheerders verplicht de kwestie van ontbinding aan de algemeene vergadering voor te stellen, samengesteld en beraadslagend zoals vermeld in artikel twee en dertig.

In geval van verlies van drie vierden van gezegd kapitaal kan de ontbinding uitgesproken worden, door de aandeelhouders bezittende het vierde van de op de vergadering vertegenwoordigde aandeelen.

 

Art. 38. Bij ontbinding der maatschappij benoemt de algemeene vergadering twee vereffenaars, wier bevoegdheid door haar bepaald wordt. De wijze van likwidatie wordt door de algemeene vergadering vstgesteld. In geval de vergadering niet in werking treedt zal het gerechtshof van Antwerpen de vereffenaars benoemen en hunne macht aanduiden. De netto-opbrengst der likwidatie, na afbetaling der lasten, wordt besteed eerstens tot terugbetaling der aandeelen aan pari hunner volstorting. Het saldo wordt verdeeld, de eene helft onder de kapitaalsaandeelen en de andere helft onder de stichtersaandeelen.

 

Art. 39. Al wat in de onderhavige standregelen niet zou voorzien zijn, valt onder de toepassing der wet op de handelsmaatschappijen.

 

Hoofdstuk VII. - Woonstkeus, bevoegdheid.

 

Art. 40. Alle aandeelhouders, beheerder of toezichter der vennootschap, die niet in België gehuisvest is, zal gehouden zijn er keus van woonst te doen, zooniet zal hij aanzien worden als woonstkeus gedaan te hebben ten zetel der maatschappij alwaar hem alle mededeelingen aanmaningen, beteekeningen of opvorderingen wettig zullen kunnen gedaan worden.

De rechtbank van Antwerpen zal alleen bevoegd zijn om de geschillen tusschen de vennootschap en de aandeelhouders te beslechten.

 

Benoeming.

 

Art. 41. De beheerders en kommissarissen zullen worden aangesteld in de algemeene vergadering te houden onmiddellijk na het verlijden dezer.

Ondergeteekende notaris bevestigt de voorlezing van artikel vier en dertig der wet van elf Oktober negentien honderd negentien.

 

Art. 42. De komparanten verklaren dat het beloop der kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten van allen aard ten laste van de vennootschap, ter oorzake harer stichting, bedraagt de som van vijfduizend franken.

Waarvan akt, gedaan en verleden te Antwerpen.

De partijen hebben geteekend met ons, notaris, na voorlezing van het bovenstaande.

Voor het ontvangen der registratierechten  worden de zes honderd vijftig stichtersaandeelen geschat op vijf en zestig duizend frank.

 

(Geteekend) L. Boon, A. Boon, L. Boon, Dr V. De Wals, G Miseur, L. Peeters, Dr Peeters, G. Steenackers, Em. Verboomen, F. Utsi, J. Janssen, L. Janssen, Jules Wynthein, G. De Wil, Th. Buelens, B. Naulaerts, Jules Vandermaelen, E. De Win, Fl. Peellaert, Corneel Cnops, Ch. Willemsen, Louis Maes, Louis Vandermeulen, Alfred Moens, Bertiau, A. Moens, Eug. De Neef, L. Lamot, Mattelé, H.,J.-F. Pintens, E. Butaye.

 

Geboekt te Antwerpen (IIIde bureel), den 10n september 1923, deel 75, blad 66, vak 5. Acht bladen en vijf verzendingen. Ontvangen aan 1 t.h., 15,172 frank; aan 1.50 t.h., 3,600 = 18,772 frank. De dd. ontvanger, (geteekend) Vanderstraeten.

 

Voor eensluidend afschrift:

(Geteekend) E. Butaye

 

(Déposé au greffe du tribunal de commerce d'Anvers le 15 septmebre 1923.)              (515 lig.)

 

 

 

 

 

9911. - Glasfabriek " De Rupel", naamlooze maatschappij, te Boom.

Benoeming der beheerders en commissarissen

-

 

Ten jaren negentien honderd drie en twintig, den zevenden September, ten gasthof "Café des Arts", Frankrijk-lei, 40, te Antwerpen.

Voor ons, Mster Emile Butaye, notaris ter verblijfplaats Antwerpen, bijgestaan van zijnen ambtgenoot, Mster Charles-Marie De Wachter, notaris te Niel         bij-Boom.

Hebben de aandeelhouders in buitengewone algemeene vergadering zich verzameld, aanstonds na de stichting der naamlooze maatschappij onder de naam van: Glasfabriek "de Rupel", met zetel gevestigd te Boom, ingevolge stichtingsakte verleden voor de ondergeteekenden notaris.

Ten einde over te gaan, ingevolge artikel een en veertig der gezegde statuten, tot het bepalen van het aantal beheerders en commissarissen en tot de benoeming dezer, alsook tot het beslissen van alle onderwerpen, welke zij zouden geradig vinden aan de dagorde der vergadering te brengen.

Zijn tegenwoordig de volgende aandelhouders:

1.   M. Léon Boon, handelaar, wonende te Elsene, Troonstraat 144.

2.   Eerwaarde heer docter Arthur Boon, hoogleeraar, wonende te Leuven, Sint-Michielstraat, 21.

3.   M. Louis Boon, hndelar, wonenende te Schelle.

4.   M. Victor De Wals, geneesheer, wonende te Cortenberg.

5.   M. Guilliaume Miseur, handelaar te Mechelen, Bruul, 50..

6.   M. Louis Peeters, handelaar, wonende te Brussel, Warmoesberg, 50.

7.   M. Jean-Maurice Peeters, geneesheer, wonende te Erps-Querbs (Brabant.)

8.   M. Camille-Marie-Raymond-Victor Steenackers, handelaar te Schelle.

9.   M. Emile Verboomen, handelsvertegenwoordiger, wonende te Schaerbeek, Daillylaan, 187.

10. M. Frans Utsi, aannemer te Schelle.

11. M. Jozef-Louis Janssen, nijveraar, wonende te Borgerhout, Langestraat, 21.

12. M. Jozef-Jan-Maria Janssen, ingenieur, wonende te Borgerhout, Langestraat, 21.

13. M. Jules-Joseph Wynthein, wonende te Brussel, Antwerpschesteenweg, 10.

14. M. Georges-Frans De Wil, handelaar te Brussel, Persstraat, 48.

15. M. Pierre (gezegd Théophile) Buelens, handelaar, wonende te Anderlecht, Foppensstraat, 32.

16. M. Bernard-Bertrand Naulaerts, fabriekbestuurder, wonende te Schelle.

17. M. Jules Vandermaelen, handelaar te Erps-Querbs.

18. M. Edouard-Jozef De win, hofdonderwijzer, wonende te Blaesvelt.

19. M. Florent Peellaert, rentenier, wonende te Chaumont-Gistoux.

20. M. Corneel-Pieter-Rombaut Cnops, handelaar, wonende te Chatarina-Waver.

21. M. Charles Willemsen, meester-loodgieter te Antwerpen, Vestingstraat, 4.

22. M. Louis Maes, handelaar te Kiel bij Antwerpen.

23. M. Charles-Louis Vandermeulen, hotelhouder, wonende te Antwerpen, Teniersplaats, 2.

24. M. Alfred Moens, gemeentesecretaris, wonende te Nosseghem.

25. M. Alfons Moens, houthandelaar te Nosseghem.

26. M. Jean-Joseph Bertiau, wisselagent, wonende te mechelen, Melsenstraat, 52.

27. M. Eugène De Neef, handelaar, wonende te Antwerpen, Emile Banningstraat, 31.

28. M. Ludovic Lamot, kandidaat-notaris te Boom.

29. M. Hippolyte-Théophile-Marie Mattelé, verzender te Antwerpen, Kievitstraat 77, handelende voor en in naam zijner vrouw, Mme Ida Misman, zonder    beroep, met hem wonende en voor dewelke hij zich sterk maakt.

30. M. Jean-Frans Pintens, postbediende, wonende te Hemixem, handelende in de hoedanigheid van wettelijke beheerder en voor rekening van zijner minderjarigen zoon, Wilfried-Maria Pintens.

Alle voorgenoemde zijnde aandeelhouders der gezegde naamlooze maatschappij, bezittende samen twaalf honderd zes en zeventig aandeelen op dertien honderd uitmakende het kapitaal der maatschappij.

De algemeene vergadering mag behoorlijk beraadslagen.

M. Jean-Maurice Peeters, voornoemd, is aangenomen in de hoedanigheid van voorzitter der vergadering.

De voorzitter duidt de heeren Wynthein en Cnops, voornoemd, als stemopnemers en den heer Lamot, voornoemd, als sekretaris aan en verklaart de zitting geopend.

Met eenparigheid der stemmen wordt:

1° Het aantal der beheerders bepaald op vijf en worden in deze hoedanighedi benoemd, de heeren Jean-Maurice Peeters, Léon Boon, Louis Boon, Jozef-Jean-Marie Janssen en Alfred Moens, allen voornoemd en aanvaardende.

2° Het aantal der commissarissen bepaald op twee, en worden in deze hoedanigheid benoemd, de heeren Victor De Wals en Jules Vandermaelen, allen voornoemd en aanvaardende.

Geen ander onderwerp op de dagorde staande, verklaart de heer voorzitter de vergadering geëindig.

 

Diensgevolge hebben wij van al het bovenstaande tegenwoordig verslagschrift opgemaakt, plaats en datum als boven.

Na voorlezing hebben verschijners geteekend met ons, notaris.

 

(Geteekend) L. Boon, A. Boon, L. Boon, Dr. V. De Wals, G. Miseur, L. Peeters, Dr. J. Peters, C. Steenackers, Em. Verboomen, Fr. Utsi, J. Janssen, L. Janssen, J. Wyntheim, G. De Wil, Th. Buelens, B. Naulaerts, Jules Vandermaelen, E. De Win, Fl. Peellaert, Corneel Cnops, Ch. Willemsen, Louis Maes, Louis Vandermeulen, Alfred Moens, Al. Moens, J. Bertiau, Eug. De Neef, L. Lamot, Mattelé, J. Pintens, E. Butaye.

 

Geboekt te Antwerpen (III° bureel) den 10n September 1923, deel 75, blad 66, vak 8. Twee bladen en een verzending. Ontvangen 5 frank. De ontvanger a./i., (get.) Vanderstraeten.

 

Voor eensluitend afschrift:

E. Butaye.

 

(Déposé au greffe du tribunal de commerce d'Anvers le 15 septembre 1923.)             (115 lig.)

 

 

 

 

 

 

***********************************************

 

 

Algemeene gewone vergadering: 28 mei 1929.

 

 

Bij de heer  Maurice Peeters konden we dit verslag inkijken: het cijfermateriaal is zeker interessant:

- een uitbating van 4.469.780 toenmalige Belgische frank!

- Spoorwegverzendingen: 728 voor 7.998.232 kilo!

Ontdek zelf maar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(gedeelte onleesbaar)

 

"Spytig genoeg de vermeerdering van den kostprys die er het gevolg van is, is in evenredigheid niet gevolgd geweest door den opslag van den verkoopprijs; sedert het begin van het loopende jaar slechts, is er daar eene verbetering aan te stippen."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************

 

 

 

 

 

Gesprek met Raymond Boon: 09/07/2000.

 

 

Raymond was de zoon van Léon Boon en vele jaren directeur van Stella Artois. Dat was trouwens een van de redenen waarom De Rupel bierglazen kon blazen voor deze brouwerij. Pas in de jaren 60 komt er concurrentie vnuit Italië: een glas geblazen in Boom koste 16 frank, eentje uit Italië 4 (!!!!). De kwaliteit was in het begin wel minder goed, maar zo'n prijsverschil was voor Boom moordend. Stella Artois ging dus als klant verloren.

Aangezien Raymond met De Rupel vertrouwd was, gingen we hem opzoeken en over het begin van de fabriek vertelde hij het volgende:

 

" 1924: men maakte voornamelijk glazen voor brouwerijen en er werd veel uitgevoerd naar Engeland: Boom blies de Engelse pint en de halve pint.

1928: door de beurscrash in die periode stort het Engelse pond in: de uitvoer naar Engeland valt practisch stil.

In die periode stopt zijn vader Léon om gezondheidsredenen met zijn beenhouwerij en komt als bestuurder in de glasblazerij. Hij neemt contact op met de gloeilampenfabriek Philips uit Nederland en zo start het blazen van deze gloeilampen. Aangezien men daarmee niet voldoende werk had is men gestart met het aanmaken van vazen en met het blazen van onderdelen voor luchters. Omstreeks 1935/1936 heeft men weer geprobeerd de verkoop van bierglazen op peil te brengen. Uit deze periode stamt ook het eerste aanmaken van glazen serviezen."

 

 

 

 

***********************************************

 

 

Werkvergadering van 24/04/2004.

 

 

Op deze vergadering vertelde Walter Struppe, zoon van Theo, (zie boek pagina 23) dat hij van zijn tante Jeanneke Van Geyt (die op de fabriek werkte) had gehoord dat de heer Lemoine de oud-directeur was van de glasfabriek van Hemiksem en de eeste directeur in Boom.

 

in diezelfde vergadering vertelde Jos Talboom, de "schrijnwerker" van de fabriek dat het glasraam dat in een kantoor hing eigendom was van Léon Boon: de arbeiders hadden een deel van hun wedde moeten inleveren om dat te betalen! Het werd gemaakt door kunstenaar De Groodt een buurman van directeur Wieme. Toen Gantenbrinck de fabriek ontmantelde moest Jos het glasraam dat uit grote rechthoeken bestond uiteen halen. Het gedeelte waarop stond dat het geschonken was aan Léon Boon werd verwijderd en weggeworpen en de andere delen zijn naar Duitsland gebracht. Naar aanleiding van het onderzoek bij het schrijven van het boek deden we daar navraag, maar kregen nooit een antwoord.

 

Voor het beeld (zie boek pagina 11) moesten de arbeiders ook een deel van hun loon inleveren!

 

 

 

 

 

**********************************************