TERUGGEVONDEN!

 

 

De originele foto's werden gemaakt door Paul Heller. Hij plaatste bij elk model het nummer van dat model en tevens het nummer van de decoratie. Spijtig genoeg zijn de echte documenten zoals de 2 modellenboeken (in een opruimcontainer gesmeten) verdwenen.

Toch blijven deze foto's waardevolle documenten voor de verzamelaars aangezien men zo de verschillende zeldzame decoraties ook leert kennen.

 

De afdrukken hieronder (die ik van een vriend van Paul kreeg) zijn echter foto's van de originele foto's. Sommige zijn dan ook van minimale kwaliteit. Maar beter een minder goede documentatie dan geen!

 

 

 

 

 

 

 

Uiterst zeldzame schotel in het midden onderaan: nr. 130

Zeldzame decoraties daarboven: nr. 522 en 580

 

 

 

 

 

 

Decoratie rechts nr. 529: zeldzaam.

Let op de "floches" van de bonbonnières: het bolletje boven is glad. Er bestaan dus verschillende soorten

 

 

 

 

 

Onderaan midden links: model 143/516: model dat we niet kenden en dus ook niet in het boek staat vermeld. Voortgaande op de vaas Sonia (205 mm) rechts ervan schat ik deze vaas op ongeveer 200 mm.

 

 

 

 

 

Onderaan midden: model 144/549: staat ook niet in het boek. Voortgaande op de grootste Anny (230 mm) links ervan moet deze vaas ongeveer 220 mm groot zijn.

 

 

 

 

Onleesbare nummeringen:

 

bovenaan: ook niet leesbaar op origineel

 

Vogel: 119/573

 

                      Panter 116/587                        Vogel: 110/562                        Vogel: 110/509                      Arend: 116/508      

 

 

 

 

 

Onleesbare nummeringen:

 

Bovenaan: ook niet leesbaar op origineel

 

Vis: 128/584                                                                                                                                                             Vogel: 127/576

 

                     Vogel: 105/575           Vlinder: 126/585                                                Vlinder: 125/563                   Decoratief: 114/572

 

 

 

 

                  112/514                114/515                                                                                                             134/512

 

116/513

 

                                                                     115/513                                                         122/515

                                                 124/516                                                                                                      131/516

                      120/514                                          118/512                  123/516                 110/516   

                        ?                      113/513          109/515                  104/513                    143/516                  ? /516              127/515   

 

 

 

 

 

 

     127/518               128/517                                                                                                                  127/521     109/519

116/521

                                                                              111/521                     107/521

                                            121/521                                                                                             111/525

                   120/521                                                   145/523       145/522       145/524                                              ?

         ?                        144/520             139/521               104/526              101/519          ?                  ? /517              ?        138/517

 

Decoratie 522 en 525 is zeldzaam.

 

 

 

***********************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijslijst (1960?) uit Nederland:

 

Voor een complete 30-delige serie:

6 borrelglazen: 10.50 gulden

6 sherry- of portglazen: 11.50

6 wijnglazen: 12.50

6 waterglazen: 9.75

6 likeurcoupes: 12.50

 

Kleuren: amber, violet, groen, rose, blauw, nijlgroen

 

 

 

*********************************************************

 

 

 

Bij de heer Peeters uit Jette, commissaris van De Rupel vanaf 1963, vonden we dit verslag uit 1929.

 

De moeite waard om te lezen dat ook dan reeds de INDEX een probleem was!

 

(De eerste bladzijde heeft wat "geleden" onder "kindergeweld".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raad van Beheer 1961

 

 

Onze omzet was dit jaar nagenoeg dezelfde als deze van vorig jaar.

De nettowinst 1.713.525,05 Fr.

Indien dit jaar onze omzet niettegenstaande al deze krachtinspanningen niet kon  opgedreven worden, is dit te wijten aan de stakingen met dewelke wij in het begin en het einde van dit boekjaar moesten afrekenen.

Wat de brouwerij-artikelen betreft, is de toestand minder gunstig ten gevolge van de steeds scherper wordende mededinging van het mecanisch blazen.

 

 

 

 

 

Wij zijn de mening toegedaan dat door de Euromarkt onze afzet van luxe-artikelen zich zal uitbreiden.

 

 

 

 

Winst 3.861.764,12 Fr.

Een nieuwe zes-pot-oven werd in de loop van dit jaar in bedrijf genomen.

Om aan het tekort aan werklieden te verhelpen, trachten wij ons bedrijf zoveel mogelijk te mechaniseren, onder andere met het aanbrengen van transportbanden en "gamins mécaniques".

 

 

 

 

Winst 3.472.842,49 Fr.

Het afgelopen boekjaar werd vooral gekenmerkt door een gevoelige loonsverhoging.

Wij hebben meerdere ovens grondig moeten laten herstellen.

 

 

 

 

1964.

4 dagen in de loop van het jaar!

12 dagen jaarlijks verlof!

 

 

 

Winst 3.564.095,27 Fr.

Een provisie van 500.000 Fr. aangelegd voor het inrichten van een kleedkamer en eetzalen van bedienden en werklieden.

De vooruitzichten van het volgend jaar zijn nochtans zorgwekkend. In oktober 1964 werden de invoerrechten in Engeland met 15% verhoogd zodat onze verkoop aldaar gevoelig achteruit ging, terwijl wij anderzijds door de veldwinnende concurrentie van de mechanisch geblazen bierglazen, verschillende kliënten verloren en er waarschijnlijk nog andere zullen verliezen.

 

 

 

 

 

 

 

Winst 864.829 Fr.

Het inkrimpen der bestellingen, hoofdzakelijk in verlichtingsglas, had ons ertoe genoodzaakt een deel van onze arbeiders werkloos te stellen, en een oven te doven. De gemiddelde bezetting in personeel werd daardoor van 341 in 1965 herleid tot 280 in 1966 en onze totale productie daalde met 20%.

Gedurende gans het verlopen boekjaar hebben wij er naar gestreefd in onze instellingen de techniek van het semi-automatisch persen op punt te stellen.

Het zal waarschijnlijk slechts in de loop van 1967 mogelijk zijn naar het operationeel stadium over te schakelen.

 

 

 

Verlies 69.956 Fr.!!!!!!!

Eerste vermelding over mogelijke ondergang: En het is klaarblijkelijk dat in een nijverheid waar de handarbeid voor bijna 60% tussenkomt in de kostprijs, dergelijke overdrijvingen gemakkelijk dodelijk zouden kunnen worden.

 

 

 

 

Akkoord over de verwezenlijking tot inbreng in de NV. Manuverbel te Havré van het geheel van de activa en passiva elementen van ons patrimonium die betrekking hadden op de bedrijfstak "glas - fabricatie".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlies eerste jaar Manuverbel: 11.817.341 Fr. !!!!!!!!

 

 

 

 

"Manuverbel" wordt "Manubelver".

Verlies tweede jaar Manubelver: 35.0750179 Fr. boven op het verlies van vorig jaar !!!!!

Boom maakt nog 170.001 Fr. winst !!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manubelver vraagt concordaat aan: schuldeisers worden betaald; aandeelhouders niet.

Boom wordt verkocht aan Gantenbrink, die een volledig nieuwe fabriek wil bouwen.

De oude fabriek zal afgebroken worden.........daar zij niet meer geschikt is voor een rationele uitbating.!!!!!!!!

 

 

 

 

Vanaf nu gaan de verslagen alleen over het werk van de vereffenaars die de bezittingen van Boom die buiten de overeenkomst met Manuverbel waren gebleven (gronden, huizen,...) moesten beheren en verkopen.

 

Van het jaar 1974 is het verslag verloren gegaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Dhoore was staatssecretaris in 1972 - 1973.

 

 

Kort besluit

 

1. Gedurende jaren werd er in Boom een winst gemaakt van ongeveer euro 75.000.

 

2. Deze winst werd voornamelijk uitgekeerd aan de aandeelhouders.

 

3. De beheerraad bleef die ganse tijd ongewijzigd op 1 persoon na. De beheerders waren mensen van een zekere leeftijd.

 

4. Ook toen al kloeg men over de hoge lonen en de index als oorzaak van moeilijkheden.

 

5. De mechanisatie werd uitgeprobeerd, maar mislukte. Blijkbaar ligt hier de oorzaak van de ondergang van Boom.

 

6. Samenwerking met Boussu, Doyen en Manage was een fiasco: alleen Boom kon de verliezen enigzins beperken.