FRUITSCHALEN.

 

Omdat we ze nog niet met zekerheid kenden werden in het boek Booms Glas geen fruitschalen opgenomen. We beschikten wel over een slechte kopie (zie verder) maar die kon onmogelijk worden gepubliceerd. Niemand van de oud-werknemers had ons trouwens ooit over die schalen gesproken. Tot we op een dag een exemplaar met etiket ontdekten. Het bleek uiteindelijk om één persoon te gaan (een Portugees?) die deze schalen met tangen trok. We hebben deze man of alleen maar zijn naam niet kunnen achterhalen.

 KLEUREN.

Deze kleuren werden tot op heden met zekerheid vastgesteld.

U moet er wel rekening mee houden dat de densiteit van de kleuren fel kan verschillen (naargelang de dikte van het glas?).

Grijs

Blauw

Groen

Bordeaux

 

MODELLEN.

Aangezien deze schalen met de hand werden "getrokken" en er geen echte moule aan te pas kwam is er uiteraard geen enkel 100% identiek stuk. Toch vinden we modellen die regelmatig terugkomen, zoals hieronder aangetoond. Het is echter niet uitgesloten dat er nog andere gemaakt zijn, aangezien we ook nergens nog documentatie hierover vonden.

 

Bij een veel voorkomend model lopen de twee uiteinden gelijk op en eindigen ongeveer op dezelfde hoogte. Deze schaal is bijna 200 mm. hoog, maar men vindt dus ook grotere en kleinere modellen.

 

Bij een tweede model lopen de uiteinden asymmetrisch en eindigen op verschillende hoogte. Dit model is ongeveer 300 mm. maar ook hier weer dezelfde opmerking qua groottes.

 

Hier nog een derde model met dezelfde werkwijze: breedte 120 mm.

 

De tot hiertoe grootste exemplaren halen een breedte van 530 mm.

 

En er zijn ook ronde exemplaren: diameter 260 mm.

 

Een hartvorm: grootste breedte ongeveer 200 mm.

 

En dat ze met de hand getrokken werden, kan je zien aan deze scheve versie:

 

 

 

NOOIT GEZIENE MODELLEN.

In het glasmuseum van New-York (Corning Museum of Glass) vonden we in 2004 een kopie van een Boomse catalogus, komende uit de collectie Jambon. Deze heer had een  documentatieverzameling van onschatbare waarde over glas. Na zijn overlijden verdween al dat materiaal naar de U.S.A. omdat Corning het had kunnen opkopen in België. Gelukkig konden we langs de KUL een microfiche van deze catalogus lenen en kopiëren. En daar liep het fout! De machine die de film moest omzetten heeft ons, zoals hierboven, (en dat is nog een goed exemplaar) onbruikbaar materiaal bezorgd. U begrijpt dat we dit toen in ons boek niet konden publiceren.

Aangezien het blijkbaar andere modellen zijn dan  diegene hierboven getoond, moeten er dus uit Boom nog fruitschotels bestaan die we niet kennen.

 

KAN IEMAND HELPEN MET DOCUMENTEN OF VOORWERPEN?

 

ETIKETTEN.

 

Tot hiertoe kwamen we slechts 2 verschillende etiketten tegen: een ontwerp uit 1967 en eentje uit 1970 waardoor we deze stukken goed kunnen dateren.

 

     1967

 

     1970

 

DETAILS.

 

                       

 

Op deze twee beelden ziet u duidelijk hoe de hoeken van de schotel holtes vertonen. Dit is typisch Booms.

 

 

 

TWIJFELS.

Eigenlijk weet ik er niets over, maar sommige mensen vertellen me dat dit Murano is. De grote holtes aan de uiteinden zijn er niet; het lijkt eerder een gleufje!

 

 

             

 

Het detail alleen, een Venetiaanse gondel, zou wel eens naar Murano vlakbij Venetie kunnen verwijzen. Wij weten trouwens van getuigen dat een ploeg uit Boom ooit naar ginds trok om er te "zien" hoe men opaline moest blazen. Heeft men daar en toen de idee opgedaan rond de fruitschotels en de beslissing genomen deze in productie te brengen? Is men zo bij die ene blazer (Portugees?) terecht gekomen die Boom verder kon helpen? Ondenkbaar lijkt dit niet als men weet dat blazers regelmatig rondtrokken van de ene naar de andere fabriek waar ze dan hun diensten aanboden en tijdelijk werkten.

***********************************************************

Een verzamelaar stuurde mij volgende foto's:

 

       

Hoogte: 72 mm.

Diagonalen: 220 en 235  mm.

Er bestaan dus duidelijk ook ruitvormige schalen.