NIETS UIT DEZE SITE MAG WORDEN VERMENIGVULDIGD, OPGESLAGEN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND EN/OF OPENBAAR GEMAAKT IN ENIGE VORM OF OP ENIGE WIJZE, HETZIJ ELECTRONISCH, MECHANISCH OF OP ENIGE ANDERE MANIER ZONDER VOORAFGAANDE TOESTEMMING VAN DE VERANTWOORDELIJKEN VAN DEZE SITE.

Booms Glas

Van groot tot klein

Van kunst tot kermisglas

Het is ondertussen weer sedert 2005 geleden dat er een boek werd uitgegeven over Booms glas en de glasfabriek De Rupel. Dit boek kwam tot stand na 3 jaar werk van een grote groep verzamelaars die niet wensten dat de herinnering aan deze nijverheid uit Boom teloor zou gaan. Talloze opzoekingen, vergaderingen en interviews gingen aan de uitgave en de daaruit voortvloeiende expositie vooraf. Voor vele mensen uit Boom en ver daarbuiten was het een fantastische herontdekking van een tijd die al lang vervlogen was; niet in het minst voor de tientallen oud-werknemers die eindelijk eens erkenning kregen voor wat ooit hun dagdagelijkse arbeid was.

Door contacten allerhande werden er nieuwe ervaringen opgedaan, waardoor we in deze site de kans krijgen om bepaalde zaken aan te vullen.

*********************************************

 

 

 

***********************************************